به وبسایت پرتال جامع افق خوش آمدید

تبلیغات

مطالب این تارنما با استفاده از اسکریپت هوشمند خبرخوان افق گردآوری شده است . درصورت مشاهده محتوای نامربوط لینک مطلب را گزارش دهید .

تبلیغات


ايجاد فهرستي از عناوين و ورودي هاي دلخواه:

اولين عنواني را که مايليد در فهرستتان ظاهر شود انتخاب نماييد.
همزمان کليد ALT و SHIFT و حرف O را بفشاريد.
با استفاده از جعبهٔ Level، سطح مناسبي را براي عنوان برگزيدهٔ خود انتخاب و سپس روي Mark کليک کنيد.
بهمين ترتيب عناوين و عناوين فرعي بعدي را انتخاب و ابتدا روي Entry و سپس روي Mark کليک کنيد و در پايان روي Close و روي نشانهٔ ¶Show/Hide در نوار ابزار ورد کليک نماييد.
روي Insert در نوار منوي ورد کليک کنيد و نشانگر ماوس خود را روي Reference قرار دهيد و در پنجرهٔ باز شده بر Index and Tables کليک کنيد.
در پنجرهٔ جديد روي زبانهٔ Table of Contents کليک کنيد.
روي Options کليک کنيد.
در پنجرهٔ Table of Contents Options روي Table entry fields کليک کنيد.
تيک کنار Styles و Outline levels را برداريد تا ديگر عناوين و سرفصل ها در اين فهرست نشان داده نشوند.
روي OK در دو پنجرهٔ باز شده کليک نماييد.
شما مي‌توانيد با انتخاب فهرست ايجاد شده و با استفاده از ابزار راست به چپ نويسي ، فهرست خود را مطابق خط فارسي از راست به چپ نمايش دهيد.
دسترسي به عناوين از طريق فهرست مطالب:

با گرفتن دکمهٔ Ctrl و کليک روي عناوين موجود در فهرست مطالب، به صفحاتي که آن عناوين در آنها وجود دارد، منتقل خواهيد شد.
اگر فهرست خود را در صفحهٔ اول ايجاد کرده‌ايد با فشردن همزمان دکمهٔ Ctrl و دکمهٔ Home به صفحه‌ٔ اول منتقل خواهيد شد.
همچنين مي‌توانيد در نوار ابزار Outlining روي Go to TOC کليک کنيد تا فهرست مطالب انتخاب شود. براي نمايان شدن اين نوار ابزار روي View در نوار منوي ورد کليک کنيد و نشانگر ماوس خود را روي Toolbars قرار دهيد و در پنجرهٔ باز شده بر Outlining کليک کنيد.
اعمال تغييرات و اصلاح و بروز کردن فهرست مطالب:

پس از ايجاد فهرست مطالب، ممکن است تغييراتي در متن بوجود آوريد، مطلبي را اضافه يا کسر کنيد و يا صفحات جديدي ايجادي کنيد که سبب مي‌شود تا شمارهٔ صفحات با فهرست شما نخواند، همچنين ممکن است تغييراتي در متن عناوين انجام دهيد، بعلاوه با تغيير سبک و فرمت عناوين به فرمت معمولي Normal آنها از فهرست شما حذف مي‌شوند، و با تغيير عناوين و نوشته‌ هاي جديد به فرمت سرفصل عناوين تازه‌اي به فهرستتان اضافه مي‌گردد، که بايد براي براي نمايش اين تغييرات، فهرست مطالب را اصلاح نمود:

براي اصلاح مي‌توانيد روي فهرست مطالب راست کليک کنيد و روي عبارت Update Field در پنجرهٔ باز شده کليک نماييد. پنجرهٔ بروز رساني فهرست مطالب “Update Table of Contents” باز مي‌شود. در اين پنجره با انتخاب Update page numbers only شمارهٔ صفحات اصلاح مي‌شوند و با انتخاب Update entire table فهرست بطور کامل اصلاح مي‌شود.
شما مي‌توانيد با کليک روي فهرست مطالب و فشردن دکمهٔ F9 نيز به پنجرهٔ بروز رساني فهرست مطالب دست يابيد.
همچنين با کليک روي ابزار Update TOC در نوار ابزار Outlining پنجرهٔ بروز رساني فهرست مطالب باز مي‌شود. با کليک بر ابزار Go to TOC در همين نوار ابزار، در هر صفحه از سندتان که باشيد به قسمت فهرست مطالب خواهيد رفت. اگر نوار ابزار Outlining باز نيست، روي View در نوار منوي ورد کليک کنيد و نشانگر ماوس خود را روي Toolbars قرار دهيد و در پنجرهٔ باز شده بر Outlining کليک کنيد تا اين نوار ابزار نمايان شود.
حذف فهرست مطالب:

روي View در نوار منوي ورد کليک کنيد و نشانگر ماوس خود را روي Toolbars قرار دهيد و در پنجرهٔ باز شده بر Outlining کليک کنيد تا اين نوار ابزار نمايان شود.
در نوار ابزار Outlining روي نشانهٔ Go to TOC کليک کنيد تا فهرست مطالب انتخاب شود.
دکمهٔ DELETE را فشار دهيد.
شما همچنين مي‌توانيد بطور دستي فهرست مطالب را انتخاب کنيد و سپس دکمهٔ DELETE را فشار دهيد.
حواشي:

نمايش فارسي شمارهٔ صفحات:

براي اينکه شمارهٔ صفحات در فهرست مطالب به فارسي نشان داده شوند،

ابتدا در نوار ابزار ورد روي Tools و سپس روي Options و پس از آن روي Complex Scripts کليک کنيد. در بخش General، با استفاده از زبانهٔ متحرک روبروي Numeral گزينهٔ Hindi را انتخاب نماييد و OK را کليک کنيد.
لطفا توجه داشته باشيد براي نمايش فارسي شمارهٔ صفحات، اين تغييرات بايد در کامپيوتري که توسط آن از سندتان پرينت گرفته مي‌شود، اعمال گردد.
همانطور که پيش از اين گفته شد مي‌توانيد با انتخاب فهرست ايجاد شده و با استفاده از ابزار راست به چپ نويسي ، فهرست خود را مطابق خط فارسي از راست به چپ نمايش دهيد.
:

اولين عنواني را که مايليد در فهرستتان ظاهر شود انتخاب نماييد.
همزمان کليد ALT و SHIFT و حرف O را بفشاريد.
با استفاده از جعبهٔ Level، سطح مناسبي را براي عنوان برگزيدهٔ خود انتخاب و سپس روي Mark کليک کنيد.
بهمين ترتيب عناوين و عناوين فرعي بعدي را انتخاب و ابتدا روي Entry و سپس روي Mark کليک کنيد و در پايان روي Close و روي نشانهٔ ¶Show/Hide در نوار ابزار ورد کليک نماييد.
روي Insert در نوار منوي ورد کليک کنيد و نشانگر ماوس خود را روي Reference قرار دهيد و در پنجرهٔ باز شده بر Index and Tables کليک کنيد.
در پنجرهٔ جديد روي زبانهٔ Table of Contents کليک کنيد.
روي Options کليک کنيد.
در پنجرهٔ Table of Contents Options روي Table entry fields کليک کنيد.
تيک کنار Styles و Outline levels را برداريد تا ديگر عناوين و سرفصل ها در اين فهرست نشان داده نشوند.
روي OK در دو پنجرهٔ باز شده کليک نماييد.
شما مي‌توانيد با انتخاب فهرست ايجاد شده و با استفاده از ابزار راست به چپ نويسي ، فهرست خود را مطابق خط فارسي از راست به چپ نمايش دهيد.
دسترسي به عناوين از طريق فهرست مطالب:

با گرفتن دکمهٔ Ctrl و کليک روي عناوين موجود در فهرست مطالب، به صفحاتي که آن عناوين در آنها وجود دارد، منتقل خواهيد شد.
اگر فهرست خود را در صفحهٔ اول ايجاد کرده‌ايد با فشردن همزمان دکمهٔ Ctrl و دکمهٔ Home به صفحه‌ٔ اول منتقل خواهيد شد.
همچنين مي‌توانيد در نوار ابزار Outlining روي Go to TOC کليک کنيد تا فهرست مطالب انتخاب شود. براي نمايان شدن اين نوار ابزار روي View در نوار منوي ورد کليک کنيد و نشانگر ماوس خود را روي Toolbars قرار دهيد و در پنجرهٔ باز شده بر Outlining کليک کنيد.
اعمال تغييرات و اصلاح و بروز کردن فهرست مطالب:

پس از ايجاد فهرست مطالب، ممکن است تغييراتي در متن بوجود آوريد، مطلبي را اضافه يا کسر کنيد و يا صفحات جديدي ايجادي کنيد که سبب مي‌شود تا شمارهٔ صفحات با فهرست شما نخواند، همچنين ممکن است تغييراتي در متن عناوين انجام دهيد، بعلاوه با تغيير سبک و فرمت عناوين به فرمت معمولي Normal آنها از فهرست شما حذف مي‌شوند، و با تغيير عناوين و نوشته‌ هاي جديد به فرمت سرفصل عناوين تازه‌اي به فهرستتان اضافه مي‌گردد، که بايد براي براي نمايش اين تغييرات، فهرست مطالب را اصلاح نمود:

براي اصلاح مي‌توانيد روي فهرست مطالب راست کليک کنيد و روي عبارت Update Field در پنجرهٔ باز شده کليک نماييد. پنجرهٔ بروز رساني فهرست مطالب “Update Table of Contents” باز مي‌شود. در اين پنجره با انتخاب Update page numbers only شمارهٔ صفحات اصلاح مي‌شوند و با انتخاب Update entire table فهرست بطور کامل اصلاح مي‌شود.
شما مي‌توانيد با کليک روي فهرست مطالب و فشردن دکمهٔ F9 نيز به پنجرهٔ بروز رساني فهرست مطالب دست يابيد.
همچنين با کليک روي ابزار Update TOC در نوار ابزار Outlining پنجرهٔ بروز رساني فهرست مطالب باز مي‌شود. با کليک بر ابزار Go to TOC در همين نوار ابزار، در هر صفحه از سندتان که باشيد به قسمت فهرست مطالب خواهيد رفت. اگر نوار ابزار Outlining باز نيست، روي View در نوار منوي ورد کليک کنيد و نشانگر ماوس خود را روي Toolbars قرار دهيد و در پنجرهٔ باز شده بر Outlining کليک کنيد تا اين نوار ابزار نمايان شود.
حذف فهرست مطالب:

روي View در نوار منوي ورد کليک کنيد و نشانگر ماوس خود را روي Toolbars قرار دهيد و در پنجرهٔ باز شده بر Outlining کليک کنيد تا اين نوار ابزار نمايان شود.
در نوار ابزار Outlining روي نشانهٔ Go to TOC کليک کنيد تا فهرست مطالب انتخاب شود.
دکمهٔ DELETE را فشار دهيد.
شما همچنين مي‌توانيد بطور دستي فهرست مطالب را انتخاب کنيد و سپس دکمهٔ DELETE را فشار دهيد.
حواشي:

نمايش فارسي شمارهٔ صفحات:

براي اينکه شمارهٔ صفحات در فهرست مطالب به فارسي نشان داده شوند،

ابتدا در نوار ابزار ورد روي Tools و سپس روي Options و پس از آن روي Complex Scripts کليک کنيد. در بخش General، با استفاده از زبانهٔ متحرک روبروي Numeral گزينهٔ Hindi را انتخاب نماييد و OK را کليک کنيد.
لطفا توجه داشته باشيد براي نمايش فارسي شمارهٔ صفحات، اين تغييرات بايد در کامپيوتري که توسط آن از سندتان پرينت گرفته مي‌شود، اعمال گردد.
همانطور که پيش از اين گفته شد مي‌توانيد با انتخاب فهرست ايجاد شده و با استفاده از ابزار راست به چپ نويسي ، فهرست خود را مطابق خط فارسي از راست به چپ نمايش دهيد.منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

مکان فهرست مطالب,,روش انتخاب کردن متن در ورد!

معمولا فهرست مطالب را در صفحهٔ اول قرار مي‌دهند.
براي رفتن به صفحهٔ اول دکمهٔ Ctrl و دکمهٔ Home را همزمان بفشاريد.
براي اينکه صفحهٔ جديدي ويژهٔ فهرست مطالب بوجود آوريد، دکمهٔ Ctrl و دکمهٔ Enter همزمان فشار دهيد تا صفحهٔ جديدي بوجود آيد.
به ابتداي صفحه خالي جديد برويد و در بالاي آن صفحه کليک کنيد و مطابق آنچه در پيش گفته شد فهرست خود را بوجود آوريد.
مکان فهرست مطالب:

براي اعمال تغييرات در اندازه و نوع قلم و فرمت و رنگ متن بايد ابتدا آن متن انتخاب شود.
براي انتخاب متن، نشانگر ماوس را در ابتداي آن متن کليک کنيد و نگهداريد و به انتهاي آن متن بکشيد و در آنجا رها کنيد. کلمات در حالت انتخاب در زمينهٔ تيره ديده مي‌شوند.
با دو بار کليک کردن روي هر کلمه آن کلمه انتخاب مي‌شود.
با سه بار کليک کردن در هر نقطه از پاراگرافي يا در کنار آن، تمام آن پاراگراف انتخاب مي‌شود.
با فشردن دکمه Ctrl و يکبار کليک کردن، تمام متن انتخاب مي‌شود.
در نوار ابزار Outlining با کليک روي نشانهٔ Go to TOC فهرست مطالب انتخاب مي‌شود.معمولا فهرست مطالب را در صفحهٔ اول قرار مي‌دهند.
براي رفتن به صفحهٔ اول دکمهٔ Ctrl و دکمهٔ Home را همزمان بفشاريد.
براي اينکه صفحهٔ جديدي ويژهٔ فهرست مطالب بوجود آوريد، دکمهٔ Ctrl و دکمهٔ Enter همزمان فشار دهيد تا صفحهٔ جديدي بوجود آيد.
به ابتداي صفحه خالي جديد برويد و در بالاي آن صفحه کليک کنيد و مطابق آنچه در پيش گفته شد فهرست خود را بوجود آوريد.
روش انتخاب کردن متن در ورد:

براي اعمال تغييرات در اندازه و نوع قلم و فرمت و رنگ متن بايد ابتدا آن متن انتخاب شود.
براي انتخاب متن، نشانگر ماوس را در ابتداي آن متن کليک کنيد و نگهداريد و به انتهاي آن متن بکشيد و در آنجا رها کنيد. کلمات در حالت انتخاب در زمينهٔ تيره ديده مي‌شوند.
با دو بار کليک کردن روي هر کلمه آن کلمه انتخاب مي‌شود.
با سه بار کليک کردن در هر نقطه از پاراگرافي يا در کنار آن، تمام آن پاراگراف انتخاب مي‌شود.
با فشردن دکمه Ctrl و يکبار کليک کردن، تمام متن انتخاب مي‌شود.
در نوار ابزار Outlining با کليک روي نشانهٔ Go to TOC فهرست مطالب انتخاب مي‌شود.منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

درج فهرست مطالب (Table Of Contents)‏ در word

ايجاد فهرستي از عناوين اصلي و عناوين فرعي همراه شمارهٔ صفحات از الزامات کار تهيه کتاب يا مقاله يا گزارش يا پايان نامه است. معمولا خوانندگان پيش از تصميم به خواندن مطلبي، نظري به فهرست آن مي‌اندازند و بعدا نيز اين فهرست به آنها کمک مي‌کند تا سريعا بخش مورد نظر خود را بيابند.
ايجاد فهرست در ورد ۲۰۰۳ به نويسندگان نيز کمک مي‌کند تا سريعا و با کليک روي عناوين موجود در فهرست، وارد صفحهٔ درخواستي خود شوند و متن را ويرايش کنند، نوشته يا تصويري به آن بيفزايند و يا از آن بکاهند. با چند کليک ساده فهرست به روز مي‌شود و تغييرات در شمارهٔ صفحات و عناوين بطور خودکار در آن اعمال مي‌شود.

چگونگي ايجاد فهرست مطالب:

پيش از ايجاد و نمايش فهرست مطالب بايد عناويني که قصد نمايشش را در فهرست مطالب داريد، به فرمت و سبک عناوين و سر تيتر در آوريد. بر اساس شيوهٔ کارتان به دو شکل مي‌توان اين مهم را انجام داد:

شيوهٔ اول: فرمت بندي عناوين و رئوس مطالب از ابتدا و به هنگام نوشتن متن:

ساده ترين کار اين است که از همان ابتداي نگارش، عناوين و رئوس مطالب خود را با استفاده از نوار ابزارهاي Formatting و Outlining فرمت دهيد. سپس و هر زمان که خواستيد، فهرست مطالب را به شرح زير ايجاد کنيد،

در نقطه‌اي که مايليد فهرستتان نمايان شود، کليک کنيد و در صورت تمايل پيش از آن بنويسيد: فهرست مطالب.
روي Insert در نوار منوي ورد کليک کنيد و نشانگر ماوس خود را روي Reference قرار دهيد و در پنجرهٔ باز شده بر Index and Tables کليک کنيد.در پنجرهٔ جديد روي زبانهٔ Table of Contents کليک کنيد.
با استفاده از جعبهٔ Formats يکي از نمونه هاي فهرست گذاري From template و Classic و Distinctive و Fancy و Modern و غيره را انتخاب کنيد.
با استفاده از جعبهٔ Tab leader فاصله بين عناوين تا شمارهٔ صفحات را با خط يا نقطه چين يا بدون اين دو در فهرست مطالب به نمايش بگذاريد.
روي OK کليک نماييد.
شما مي‌توانيد با انتخاب فهرست ايجاد شده و با استفاده از ابزار راست به چپ نويسي، فهرست خود را مطابق خط فارسي از راست به چپ نمايش دهيد.
شيوه دوم: فرمت بندي عناوين و رئوس مطالب پس از نوشتن متن:

اگر عناوين و سرفصل‌هاي نوشتهٔ شما فاقد فرمت و سبک خاص سر تيترها مي‌باشند، مي‌توانيد يکي از سه شيوهٔ زير را براي فهرست گذاري بکار بنديد:

ايجاد فهرستي از رئوس مطالب و شرح‌هاي اجمالي:

روي View در نوار منوي ورد کليک کنيد و نشانگر ماوس خود را روي Toolbars قرار دهيد و در پنجرهٔ باز شده بر Outlining کليک کنيد.
روي نقطه اي از بند يا پاراگرافي که مايليد در فهرستتان ظاهر شوند کليک کنيد.
با استفاده از جعبهٔ Outline Level در نوار ابزار Outlining روي سطح مناسبي کليک کنيد. مي‌توانيد يکي از سطوح يک تا نه را براي نمايش پاراگراف خود انتخاب کنيد. گزينش شماره هاي بزرگتر ويژهٔ عناوين فرعي تر مي‌باشد که بدينوسيله آنها در فهرست ايجاد شده ريزتر و با تو رفتگي بيشتري به نمايش در خواهند آمد.
در نقطه‌اي که مايليد فهرستتان نمايان شود، کليک کنيد و در صورت تمايل پيش از آن بنويسيد: فهرست مطالب.
روي Insert در نوار منوي ورد کليک کنيد و نشانگر ماوس خود را روي Reference قرار دهيد و در پنجرهٔ باز شده بر Index and Tables کليک کنيد.
در پنجرهٔ جديد روي زبانهٔ Table of Contents کليک کنيد.
با استفاده از جعبهٔ Formats يکي از نمونه‌هاي فهرست گذاري From template و Classic و Distinctive و Fancy و Modern و غيره را انتخاب کنيد.
با استفاده از جعبهٔ Tab leader فاصله بين عناوين تا شمارهٔ صفحات را با خط يا نقطه چين يا بدون اين دو در فهرست مطالب به نمايش بگذاريد.
روي OK کليک نماييد.
شما مي‌توانيد با انتخاب فهرست ايجاد شده و با استفاده از ابزار راست به چپ نويسي، فهرست خود را مطابق خط فارسي از راست به چپ نمايش دهيد.
ايجاد فهرست سفارشي:

اگر نيمه وظيفهٔ Styles and Formatting باز نيست، در نوار منوي ورد ابتدا روي Format و سپس روي Styles and Formatting کليک کنيد تا نيمه وظيفهٔ Styles and Formatting ظاهر شود.
عناوين يا سرفصل‌هاي خود را يکي يکي انتخاب کنيد و روي سبک و فرمت‌هاي سرفصل Heading کليک کنيد تا به آن فرمت‌ها درآيند. مي‌توانيد يکي از چند سر فصل را براي نمايش عنوان خود انتخاب کنيد. سر فصل “Heading” شمارهٔ يک ويژهٔ عناوين اصلي تر است، گزينش شماره هاي بزرگتر ويژهٔ عناوين فرعي تر مي‌باشد که بدينوسيله آنها در فهرست ايجاد شده ريزتر و با تو رفتگي بيشتري به نمايش در خواهند آمد.
با کليک روي All Styles در جعبهٔ Show مي‌توانيد به همهٔ سبک‌هاي سرفصل نويسي دست يابيد.
همچنين مي‌توانيد با راست کليک روي سبک‌ها و انتخاب Modify تغيراتي را در شکل آنها اعمال نماييد يا سبک تازه‌اي ايجاد کنيد.
در نقطه‌اي که مايليد فهرستتان نمايان شود، کليک کنيد و در صورت تمايل پيش از آن بنويسيد: فهرست مطالب.
روي Insert در نوار منوي ورد کليک کنيد و نشانگر ماوس خود را روي Reference قرار دهيد و در پنجرهٔ باز شده بر Index and Tables کليک کنيد.
در پنجرهٔ جديد روي زبانهٔ Table of Contents کليک کنيد.
روي Options کليک کنيد.
زير Available styles شيوه و سبک‌هاي در دسترس را خواهيد يافت.
زير TOC level و در سمت راست نام شيوه و سبک‌ها، تا شمارهٔ نه را بدلخواه اضافه کنيد تا سطح و ترازي را که براي سبک و شيوهٔ عناوين خود مي‌پسنديد قابل اجرا شود.
اگر مايليد فقط از سبک و فرمت سفارشي استفاده ‌کنيد، شماره هاي TOC level را براي سبک‌هايي موجودي چون Heading 1 برداريد.
روي OK کليک نماييد.
با استفاده از جعبهٔ Formats يکي از نمونه هاي فهرست گذاري From template و Classic و Distinctive و Fancy و Modern و غيره را انتخاب کنيد.
با استفاده از جعبهٔ Tab leader فاصله بين عناوين تا شمارهٔ صفحات را با خط يا نقطه چين يا بدون اين دو در فهرست مطالب به نمايش بگذاريد.
روي OK کليک نماييد. شما مي‌توانيد با انتخاب فهرست ايجاد شده و با استفاده از ابزار راست به چپ نويسي ، فهرست خود را مطابق خط فارسي از راست به چپ نمايش دهيد.منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

يك سري نكات كوچك ولي مفيد را براي دوستداران Word مي نويسم

با فشار1 دادن كليدهاي Shift+Alt+D تاريخ روز درج مي شود.
2- براي جابجا و عوض کردن جاي منوها در ورد از اين طريق عمل ميکنيم.
بر روي قسمتي از پنجره ورد کليک راست کرده و در انتها گزينهCustomize ، سربرگ Commands و در پايين گزينه Rearrange Commands را انتخاب کرده تا پنجره آن باز شود، سپس در بالاي اين پنجره سوئيچ Toolbar را انتخاب و از منوي کرکره اي روبروي آن گزينه Menu Bar را جستجو کرده و کليک مي کنيم. Move up و Move حالا تمام گزينه هاي منو نمايش داده مي شود و مي توان با دکمه هاي down مکان آنها را در نوار منوي بالاي ورد جابجا کرد.
3- در صورت اينكه برنامه ورد غلط املايي در سند پيدا كند شما مي توانيد با گرفتن كليدهاي
Alt + F7 ليست لغات ارائه شده در فرهنگ غلط ياب ورد باز شده و لغاتي جهت تصحيح ارائه مي كند. اگر كليد F يعني كليدي كه با روشن و خاموش كردن آن كليدهاي عملكرد كليدهاي دو كاره عوض مي¬شود را بزنيد با فشار دادن دو كليد بالا عملكرد به اين صورت است كه متن را تا جايي كه تايپ شده بدون اينكه كليد Enter را زده با شيم آن را پاك مي كند، چه اينكه يك كلمه تايپ و اينتر زده باشيم و يا اينكه چند صفحه مدام تايپ و سپس كليد اينتر را زده باشيم.

4- اگر شما لغت يا متني را تايپ كنيد و اندازه نوع خط يا فونت، رنگ و تغييرات ديگر در آن ايجاد نماييد و بخواهيد دوباره متن را به حالت اول يعني بدون تغييرات در آوريد،‌ بعد از انتخاب آن كليدهاي تركيبي Ctrl+Spacebar را فشار دهيد تا متن به حالت اول خود برگردد. اين كار حتي بعد از ذخيره كردن و بستن برنامه ورد و رجوع به آن بعد از مدتي نيز امكان پذير است.
5- براي اينكه خط جديدي را شروع كنيد بدون آنكه يك پاراگراف جديد بوجود آيد كليدهاي Shift + Enter را فشار دهيد.
6- براي ديدن مترادفهاي يک لغت (البته بطور پيش فرض فقط زبان انگليسي است) با انتخاب لغت و فشردن کليدهاي Shift + F7 پنل Research در سمت راست برنامه باز شده و مي¬توانيد لغات مترادف مربوط به لغت انتخابي شما را نشان دهد.
7- براي درج پاورقي و انتهانويسي كليدهاي Alt+Ctrl+F يا Alt+Ctrl+E را فشار دهيد.
8- براي درج Comment بر روي حرف، كلمه،‌ يا جمله (هاي) مورد نظر آنها را انتخاب و سپس كليدهاي Alt+Ctrl+M را فشار داده و Comment را مي نويسيم.
9- براي برداشتن دكمه ها از Menu Bar، كليد Alt را نگه داشته و با ماوس دكمه دلخواه را به داخل پنجره سند بكشيد.
10- براي اينکه متني را به حالت انديس بالا و يا انديس پايين ببريد، متن را انتخاب کنيد و کليدهاي Ctrl + Plus Sign‌ يا Ctrl + Equal Sign ( کنترل و علامت جمع يا مساوي در رديف بالا) را فشار دهيد.
11- براي رفتن به اول سند كليدهاي Ctrl + Home و براي رفتن به آخر سند كليدهاي Ctrl + End را فشار دهيد.
12- اگر بر روي كلمه Page در نوار وضعيت دو بار كليك نمائيد مي¬توانيد،‌ سربرگ Go to از پنجره Find and Replace را در اختيار داشته باشيد.

13 - براي بزرگ و کوچک کردن فونت مي توانيم کلمه يا کلمه هاي مورد نظر را انتخاب کرده و سپس با کليدهاي[+ Ctrl فونت را بزرک کرده و با کليدهاي ]+Ctrl فونت را کوچک کنيد.


14- در منوي1 FORMAT/FONT/SUBSCRIP مي توانيم انديس پايين بذاريم

اغلب کساني که از نرم افزار word براي نوشتن مقالات و کتاب هاي خود استفاده مي کنند در پايان کار فهرست مطالب را به صورت دستي درج مي کنند. رضا جوالچي : تمام مقاله ها و کتاب هايي که براي انتشار به صورت رسمي يا غيررسمي آماده مي شوند، داراي فهرست مطالب هستند. يک فهرست شامل عنوان بخش ها، فصل ها و زيرعنوان ها است که شماره صفحه هاي ارجاع آنها در جلوي هر عنوان درج شده است. اغلب کساني که از نرم افزار word براي نوشتن مقالات و کتاب هاي خود استفاده مي کنند در پايان کار فهرست مطالب را به صورت دستي درج مي کنند. درج کردن فهرست به صورت دستي اين اشکال را دارد که اگر به هر دليلي مثل تغيير اندازه قلم، تغيير محل فصل ها و... متون جابه جا شوند، فهرست مطالب به روز نشده و کاربر بايد مجدد اقدام به درج فهرست کند که اين کار وقت زيادي را از کاربر تلف مي کند مخصوصا اگر تعداد صفحه هاي مطلب تهيه شده زياد باشد. يکي از قابليت هاي برنامه word ايجاد فهرست خودکار است. اين قابليت به نام tables of contents يا toc در word قرار داده شده است. word به راحتي مي تواند از عنوان هاي سند فهرست تهيه کرده و به همراه شماره صفحه در محلي که مي خواهيد، قرار دهد. اين فهرست هميشه قابل به روزرساني است. tables of contents مي تواند فهرست را بر اساس عنوان هاي يک سند ايجاد کند. اين نکته را در نظر داشته باشيد که word مي تواند تا 9 عنوان و زيرعنوان را پشتيباني کند. پس ابتدا بايد عناوين و زيرعناوين سند را با استفاده از سبک ها heading 1 تا heading 9 قالب بندي کنيد. براي اين کار اشاره گر را در عنوان مورد نظر قرار داده و روي دکمه style در نوار ابزار قالب بندي کليک کنيد و بسته به سطح عنوان يکي از سبک هاي heading 1 تا heading 9 را انتخاب کنيد. بعد از عنوان بندي سند براي آنکه فهرست محتويات در اولين صفحه سند قرار گيرد بايد يک صفحه خالي در بالاي تمام صفحه ها ايجاد کنيد. براي اين حرکت به اولين صفحه سند رفته و با زدن کليد ctrl + enter يک صفحه خالي درج کنيد. حالا به ابتداي صفحه خالي جديد برويد بعد از اين مرحله منوي insert را باز کرده و بعد از قرار دادن اشاره گر روي گزينه reference فرمان index and tables را انتخاب کنيد و در کادري که باز مي شود سربرگ tables of contents را فعال کنيد. اين کادر دو ناحيه preview دارد، بخش print preview پيش نمايش فهرست مطالب براي چاپ است و کادر web preview پيش نمايش فهرست مطالب براي صفحه هاي وب. فعال بودن گزينه show page numbers باعث درج شماره صفحه ها در فهرست مي شود. علامت داشتن گزينه right align page numbers شماره ها را در مقابل فهرست ها قرار مي دهد و غيرفعال کردن آن باعث مي شود شماره هر فهرست در جلوي آن درج شود. در کادر tab leader مي توانيد يک leader براي فاصله بين فهرست و شماره آن انتخاب کنيد. کادر فرمت شامل چندين قالب براي پيکربندي فهرست است. کادر show levels تعداد زيرعنوان هايي که در فهرست شرکت مي کنند را تعيين مي کند. يک فهرست مي تواند تا 9 زيرعنوان را داشته باشد. بعد از تنظيم هاي مورد نياز روي دکمه ok کليک کنيد تا فهرست محتويات در محلي که تعيين کرده ايد، درج شود.منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

کليدهاي ميانبر موجود در word


يکي از نشانه هاي کاربران حرفها ي عملکرد سريع آنها توسط کليدهاي ميانبر است. ميتوان گفت تمامي نرم افزارها اين کليدهاي ميانبر را بري سهولت کار کاربران دارا هستند. در اين ترفند قصد داريم به معرفي تمامي کليدهي ميانبر موجود در بسته نرم افزاري آفيس بري برنامه هي Excel , PowerPoint , Word و ... و همچنين نحوه عملکرد هر يک بپردازيم. اگر قصد داريد در زمان خود صرفه جويي کنيد ين کليدها را به خاطر بسپاريد.

کليدهي عمومي:
ايجاد يك سند جديد Ctrl+N
فراخواني يك سند متفاوت Ctrl+O
حركت ميان سندهاي باز Ctrl+F6
ذخيره سازي يك سند Ctrl+S
چاپ يك سند Ctrl+P
بستن يك سند Ctrl+W


كليدهاي ميانبر حركت در سند:
يك كلمه جهت نماي راست +Ctrl و جهت نماي چپ +Ctrl
يك پاراگراف جهت نماي بالا +Ctrl و جهت نماي پايين +Ctrl
يك صفحه كامل به بالا Page up
يك صفحه كامل به پايين Page down
ابتداي سطر Home
انتهاي سطر End
ابتداي يك سند Ctrl+Home
انتهاي يك سند Ctrl+End
يك سطر بالا كليد جهت نماي بالا
يك سطر پايين كليد جهت نماي پايين
يك كاراكتر به سمت راست يا چپ كليدجهت نماي راست يا چپ
حذف كلمه يا عبارتي در سمت راست (بعد)مكان نما Ctrl+Del
حذف كلمه يا عبارتي در سمت راست (قبل)مكان نما Ctrl+Backspace
حركت مكان نما به بالاي صفحه نمايش Ctrl+Page up
حركت مكان نما به پايين صفحه نمايش Ctrl+Page down

كليد هاي ميانبر كار با متن:
انتخاب كاراكتر سمت راستي اشاره گر كليدجهت نماي راست+Shift
انتخاب كاراكتر سمت چپي اشاره گر كليدجهت نماي چپ+Shift
انتخاب يك واژه كليدجهت نماي راست+Shift+‍Ctrl
انتخاب يك سطر Shift+End
انتخاب يك پاراگراف كليد جهت نماي پايين+Shift+‍Ctrl
اتنخاب تمام سند A+‍Ctrl
رفتن به يك صفحه مشخص G+‍Ctrl

كليد هاي ميانبر ويرايش متن:
حذف كاراكتر قبلي اشاره گر Backspace
حذف كاراكتر كه اشاره گر روي ان قرار دارد يا متني كه انتخاب شده است Delete
حذف واژه قبلي اشاره گر Ctrl+ Backspace
حذف كاراكتر بعدي اشاره گر Ctrl+Delet
کپي و حذف متن انتخاب شده Ctrl+X
كپي گرفتن از متن انتخاب شده Ctrl+C
الصاق متن كپي شده Ctrl+V
بررسي املايي يك سند F7
يافتن متن در سند Ctrl+F
جايگزيني متن در سند Ctrl+H
عملUndo Ctrl+Z
عمل Redo Ctrl+Y
پايان سطر و انتقال به سطر بعدي Enter
ترفندستان
حركت به سمت پايين در Tab Outline
درج تورفتگي سطر اول پاراگراف يا پرش به ايستگاههاي پرشي Tab
حذف يا افزودن سطر جاري Ctrl+0


كليدهاي ميان بر قالب بندي متن:
تغيير قلم F+Shift+‍Ctrl
تغيير اندازه قلم P+Shift+‍Ctrl
پررنگ كردن قلم B+‍Ctrl
ايتاليك كردن قلم I+‍Ctrl
زير خط دار كردن قلم U+‍Ctrl
دو زير خط دار كردن قلم D+Shift+‍Ctrl
حذف قالب بندي كاراكتر Space Bar+‍Ctrl
فضاي خطوط تنها پاراگراف 1+‍Ctrl
فضاي دو برابر خطوط پاراگراف 2+‍Ctrl
فضاي 5/1 برابر خطوط پاراگراف 5+‍Ctrl
تراز بندي وسط پاراگراف E+‍Ctrl
تراز بندي چپ پاراگراف L+‍Ctrl
تراز بندي راست پاراگراف R+‍Ctrl
تراز بندي از دو طرف پاراگراف J+‍Ctrl
برجسته كردن پاراگراف از چپ M+‍Ctrl
برجسته كردن پاراگراف ازراست M+shift+‍Ctrl
حذف قالب بندي پاراگراف Q+‍Ctrl
به روز رساني فيلدها F9
تغيير روش نمايش فيلد منتخب Shift+F9
تغيير روش تمام فيلدهاي سند Alt+F9
كاهش يا افزايش اندازه قلم به اندازه يك رقم [+Ctrlا]
تغيير اندازه قلم به اندازه پيش فرض قبلي يا بعدي
تبديل حروف عادي به حالت دو زير خط و برعكس D+Shift+‍Ctrl
تبديل حروف عادي به انديس دار پايين و برعكس =+Ctrl
تبديل حروف عادي به انديس دار بالا و برعكس =+Ctrl+Shift
تبديل ابتداي كلمات به حروف كوچك يا بزرگ AK+shift+‍Ctrl
تغيير قلم جاري F+Shift+‍Ctrl
تغيير قلم جاري F+Shift+‍Ctrl
تغيير اندازه قلم جاري F3+Shift
ايجاد تو رفتگي از سطر بعدي P+Shift+‍Ctrl
حذف تو رفتگي سطر بعدي +T‍Ctrl
حذف تو رفتگي سطر دوم T+Shift+‍Ctrl
انتخاب همه سند A+‍Ctrl
درج يك شكستگي سطري Enter+Shift
انتقال به سطر يا صفحه بعدي Ctrl+Enter
اشكار يا پنهان نمودن علايم H+Shift+‍Ctrl
كليدهاي ميان بر صدا:
خاموش/روشن نمودن ميكروفن Winkey+V
انتقال بين دو حالت ديكته و فرمان صوتي Winkey+T
فعال كردن حالت تصحيح Winkey+C

كليدهاي ميان بر منوها:
فعال شدن اولين عنوان نوار منو ALT
فعال شدن منوي Alt + F File
فعال شدن منوي Alt + E Edit
فعال شدن منوي Alt + V View
فعال شدن منوي Alt + I Insert
فعال شدن منوي Alt + O Format
فعال شدن منوي Alt + T Tools
فعال شدن منوي Alt + A Table
فعال شدن منوي Alt + W Windows
فعال شدن منوي Alt + H Helpمنبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

آموزش نحوه کار کردن با word

نکاتي در مورد word
رنگ و خميده نوشتن در مايكروسافت ورد :
براي پر رنگ كردن Bold و خميده نوشتن Italic كلمات در مايكروسافت ورد راههاي فراواني مانند Ctrl B و Ctrl I وجود دارد. ساده ترين روش پر رنگ نوشتن كلمات و جملات تايپ علامت ستاره (شيفت و عدد 8) بدون فاصله دقيقاً در ابتداي كلمه و جمله و تايپ مجدد و بدون فاصله آن در انتهاي جمله است. خميده كردن كلمات هم با قرار دادن علامت خط تيره (شيفت و علامت منها) در اول و آخر كلمات انجام ميشود.


پر كردن صفحه در WORD :
پر كردن صفحه‌اي مملو از نوشته‌هاي نامفهوم با تايپ دستور =rand() انجام ميشود. در اين حالت 3 پاراگراف جمله تكراري The quick brown fox jumps over the lazy dog را نشان خواهد داد. با تغيير در پارامترهاي داخل پرانتز ميتوان به تعداد جملات و پاراگرافها افزود به طور مثال با دستور =rand(6,4) تعداد 6 پاراگراف كه هر يك از آنها 4 جمله دارند نشان داده خواهد شد.

تغيير حروف از بزرگ به كوچك:
چنانچه بخشي از متن و يا تمام آن به اشتباه و يا عمداً با حروف بزرگ انگليسي تايپ شده و تصميم داريد آنها را به حروف كوچك تغيير دهيد كافي است پس از انتخاب نوشته دكمه‌هاي Shift+F3 را همزمان فشار دهيد تا متن به حروف كوچك تبديل شود. استفاده مجدد از همان كليدها بخش هاي لايت شده را به حروف بزرگ تبديل خواهد كرد.

تايپ اعداد كسري :
براي وارد كردن اعداد كسري مانند ¼، ½ و ¾ كه در كيبوردهاي كامپيوتر ديده نميشوند ميتوان به ترتيب كدهاي Alt0188, Alt0189, Alt0190 را به كار برد. براي تايپ اعداد حتماً بايد از قسمت Numeric Pad كه در سمت راست كيبورد قرار گرفته است استفاده شود.

کشيدن حروف در ورد:

اگر ميخواهيد حرفي را مثل " کلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــه " تايپ کنيد حرف خود را بنويسيد کليد shift را نگهداريد حرف "ت" را تا جاي دلخواهتان پائين نگهداريد سپس حرف بعدي را بنويسيد.
بايگاني و بستن همزمان چندين فايل باز در word:
معمولاً براي بايگاني و يا خروج از چندين فايل باز بايد هر يك از آنها را به تنهايي بست. اگر چندين فايل همزمان باز است قبل از خارج شدن كليد Shift را نگاهداشته و منوي مايكروسافت ورد را كليك كنيد. دو انتخاب ديگر به نامهاي Close All و Save All به منوي فايل اضافه ميشود و با استفاده از آنها ميتوان تمام فايلها را همزمان بست و يا بايگاني كردمنبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

نحوه عکس گرفتن با مدیا پلیر وخاموش کردن سیستم بدون از دست دادن پنجره ها و برنامه های در حال اجر

شاید تا بحال با نرم افزارهای دیگری این کار را انجام می دادید ولی در حقیقت با خود مدیا پلیر ویندوز نیز می توان عکس گرفت. برای این کار کافیست در حین پخش فیلم کلیدهای Ctrl +I را بزنید. پنجره ذخیره تصویر باز می شود.حالا می توانید تصویر گرفته شده را ذخیره کنید.

ا

حتما تا به حال به این موقعیت برخورده کرده اید زمانی که مشغول کار با کامپیوتر هستید و برنامه های متعددی در حال اجرا است به دلیلی ناچار به خاموش کردن کامپیوتر می شوید .در این صورت با این همه برنامه و چیزهایی که پیش روی شماست چه کار می کنید باید حتما از همه آنها خارج شوید ؟ نه اصلا لازم نیست !منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

چگونه اطلاعات راجع به کامپیوترتان را ببینید؟

گاهی اوقات اتفاق می افتد که شما به دلایل مختلفی نیاز به دانستن اطلاعاتی راجع به سیستمتان دارید. در این مواقع داشتن یک مرجع به سیستمتان دارید. در این مواقع داشتن یک مرجع نیبتا کامل براحتی قابل دسترسی باشد موهبت است. ما روشی برای دسترسی به این منبع را به شما ارائه می دهیم . کافی است گزینه Run از منوی start را اجرا کرده و در قسمت Open عبارت Msinfo32 را وارد کنید . پنجره ای در برابرتان ظاهر می شود که شامل بخشهای مختلفی است و اطلاعات کاملی از خلاصه سیستم شما از قبیل نوع پردازنده و میزان حافظه و … تا اطلاعات کاملی درباره هر کدام از پورتهای سریال موازی و ده ها مطلب دیگرمنبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

نکاتی در رابطه با تهیه کارت گرافیک ...

 
کارت گرافیک یکی از عناصر مهم در کامپیوتر است که با توجه به نوع استفاده و نیاز کاربران ، دارای مدل های متفاوت با پتانسیل های مختلف می باشد . کاربران با توجه به امکانات کارت گرافیک قادر به استفاده از بازی ها ، برنامه های پیشرفته ، مشاهده فیلم و انجام عملیات حرفه اینظیر ظبط و ویرایش فیلم می باشند . در زمان استفاده از تصاویر گرافیکی حجیم و یا اکثر بازیهای کامپیوتری ، ممکن است تصاویر بصورت منقطع نمایش داده می شوند ، ناگهان بازی یا برنامه قطع شود ، برنامه های گرافیکی به کندی اجراء شود و یا اصلاً بازی یا برنامه اجرا نشود ، در چنین مواردی استفاده از یک کارت گرافیک مطلوب و با سرعت مناسب علاوه بر افزایش کارایی سیستم ، امکان پردازش تصاویر دو بعدی و سه بعدی استفاده شده در بازیهاو برنامه های کامپیوتری را با سرعت بیشتر فراهم می نماید . طراحان و پیاده کنندگان محصولات نرم افزاری با اتکاء به پتانسیل های ارائه شده توسط کارت های گرافیک ، قادر به تولید محصولات متنوعی نظیر بازی های پیچیده و با گرافیک بالا می باشند . شرکت GIGABYTE یکی از بزرگترین تولید کنندگان تجهیزات و قطعات کامپیوتری اعم ازمادر بورد، مانیتور ، تجهیزات مولتی مدیا ، انواع درایوها ، (DVDRom , Writer , COMBODrive...)CDRom انواع کارتهای PCI (مودم ، لن ...) ، کیس و دهها قطعه دیگر در جهان بوده است ، یکی از قطعاتی که توسط این شرکت تولید می شود کارت گرافیک است . گیگا بایت تنها شرکتی است که هم کارتهایی با چیپ ATI و هم با چیپ Nvidia تولید می کند که این امر باعث شده متنوع ترین کارتهای گرافیک دنیا را ارائه دهد . کارتهای گرافیک شرکت گیگا بایت همیشه گوی سبقت را چه از نظر کیفیت ، کارایی ، طراحی و قیمت از رقبا ربوده و همیشه مقامهای نخست را به خود اختصاص داده است به همین دلیل به عنوان پرفروش ترین کارت گرافیک دنیا شناخته شده است .

منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

تنظیم وضغیت Num Loack دز زمان ورود به ویندوز

اگر با هر بار ورود به ويندوز XP / 2000 / NT كليد Num Lock صفحه كیبوردتون خاموش است، 

کامپیوترتون رو  دستکاری نکنید !

تنظیم اين  کار مربوط به ( رجیستری ) ويندوز مي شود . براي رفع اين مشكل وارد برنامه REGEDIT 

شويد و کلید زیر را پیدا کنید :

[HKEY_Current_User\Control Panel\Keyboard]

يك مقدار رشته اي ( برای اینکار Right click  در بخش راست  رجیستری و انتخاب گزینه String Value  )

به نام InitialKeyboardIndicators (  این مقدار به طور پیش فرض با مقدار صفر در ویندوز XP موجود است

، در صورت عدم وجود این رشته عینا رشته ای با همین اسم بسازید  ) ساخته  و به آن مقدار 2  بدهيد.

مقدار 2 باعث ميشود كه ويندوز آخرين وضعيت كليد Num Lock را ضبط كند و در زمان ورود بعدی شما به

ویندوز  آخرین وضعیت قبلی  این کلید را اجرا کند و   مقدار صفر ، كليد Num Lock را هنگام ورود به ويندوز

خاموش نگه خواهد داشت.منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب
تمامی حقوق این وب سایت برای گروه آواساز محفوظ است